Z vašich dotazů, aneb vašot našod

  1. Uzavřeli jsme se studentem DPČ, protože DPP mít nemůže. Vyčerpal totiž 300 hodin u jiného zaměstnavatele. Protože studuje, nesrážíme mu ani zdravotní ani sociální pojištění.

Tak takhle, přátelé. ne. Z kurzu všichni víme, že počet hodin u DPP se sleduje u každého jednotlivého zaměstnavatel zvlášť. Pokud u nás zaměstnanec nemá pracovní poměr nebo DPČ na stejnou činnost, pak nic nebrání uzavření DPP.

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení bude závislý na výši rozhodného příjmu, nikoli skutečností, že je zaměstnanec student. Tato skutečnost může ovlivnit pouze slevu na dani a případný dopočet do minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění – více se dozvíte v sekci Vzdělávání nebo na příslušném semináři.