Bludy ze mzdovky – díl 1. – DŮCHODCI

Milí příznivci.

V dnešním článku bych se ráda pustila do boje s některými bludy, které se vytrvale drží v myslích některých mzdových účetních. Některé jsou reálné, ale zastaralé a některé vznikly lidovou slovesností.

Blud č. 1 – Pokud dostane výpověď ze strany zaměstnavatele ( z důvodů, ve kterých má zaměstnanec nárok na odstupné), pak poživateli starobního důchodu se odstupné nevyplácí, protože dotyční je zabezpečen důchodem.

Původ bludu – záměna termínů – jako pravděpodobné se jeví, že si neznámý autor popletl odstupné s podporou v nezaměstnanosti.

Ta opravdu poživateli starobního důchodu nepřísluší.

Blud č. 2 – Důchodce si smí přivydělat pouze do určité výše.

Původ bludu – kombinace nepřesné informace a neplatné historické – poživatel předčasného starobního důchodu nesmí mít výdělek, který by zakládal účast na důchodovém pojištění,

Poživatelé invalidních důchodů měli kdysi skutečně omezenou možnost přivýdělku, v současné době toto omezení neplatí.